Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Τα authorities του ΣΚΔΒ σε ηλεκτρονική έκδοση (pdf & mrc)

Οι παρακάτω Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων (περίπου 108.000 εγγραφές) του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών (1999-2008) σε ηλεκτρονική έκδοση pdf, παρουσιάζονται σε μορφή GARE, όπως προκύπτει μέσα από το υποσύστημα του ΑΒΕΚΤ “Εκτυπώσεις”. Ελπίζουμε να αποτελέσουν ένα άμεσα χρήσιμο βοήθημα σε κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και αφορμή για εμπλουτισμό και για περαιτέρω ανάπτυξη.
Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτού του Καταλόγου ήταν τα υποσυστήματα του ΑΒΕΚΤ 5.Χ:
  • “Ανταλλαγή δεδομένων”
  • “Κατάλογος”, και
  • το πρόγραμμα “MarcEditor2006” (από τα τέλη του 2004 – πριν εχρησιμοποιούνταν τα υποσυστήματα του ΑΒΕΚΤ MarcViewer και MarcConverter).
Στους τόμους αυτούς μπορείτε να βρείτε και τις οδηγίες που ακολουθήθηκαν κατά τη δημιουργία αυτών των καταλόγων
Αλφαβητικός Κατάλογος για Επικεφαλίδα :
  1. Όνομα Προσώπου 200. τ. Α', Ξένα Ονόματα (ENG) : Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
  2. Όνομα Προσώπου 200. τ. Β', Ελληνικά Ονόματα (GRE) : Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
  3. Όνομα Συλλογικού Οργάνου 210 (συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.) : Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
  4. Γεωγραφικό Όνομα ή Όνομα Περιοχής 215 : Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
  5. Θέμα 250 : Καθιερωμένες & Παραπεμπτικές εγγραφές
  image image  imageimageimage 
KAI σε ISO-2709 όλες οι εγγραφές καθιερωμένου τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: