Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Βιβλιοθηκονομικό λογισμικό κ.ά.

Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ): εφαρμογή λογισμικού, η οποία έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ, για την ολοκληρωμένη οργάνωση βιβλιοθηκών και τη διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων

Χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες


MarcEditor2006: Πρόκειται για λογισμικό επεξεργασίας εγγραφών σε διάταξη UNIMARC

(Διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Windows 95/98/2000, Windows NT/2000, Windows XP - Αγγλικά)

Χρησιμοποιήθηκε (από το Φθινόπωρο του 2004) για τη διαχείριση και επεξεργασία του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών


ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ: βασικό εργαλείο χρήσης βιβλιοθηκών σε περιβάλλον Windows, βασισμένο σε USMARC και που αναπτύχθηκε από το ΙΤΕ

Χρησιμοποιείται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης


ADVANCE: ολοκληρωμένο πακέτο βιβλιοθηκών περιβάλλοντος UNIX

Χρησιμοποιείται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

clip_image002

Ανίστωρ 3.0 (2004): Διαρκής Ελληνική Βιβλιογραφία Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1976 - Σήμερα) - Το πρόγραμμα Anistor 3.0 και η Βιβλιογραφία Ανίστωρ διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ


Προσωπικός Βιβλιοφύλαξ: Καταχώριση και Αναζήτηση Τίτλων Βιβλίων, Εντύπων, Άρθρων Καταλογράφηση Προσωπικής Βιβλιοθήκης - διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ


Σχολικός Βιβλιοφύλαξ: Καταλογράφηση και Διερεύνηση Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ

clip_image002

Absolute Media Library: Software for cataloging media such as CDs, videos, books, etc.; storing and cataloging files of all types such as images, documents, sounds, and video into one encrypted database file; printing labels.


ALEPH 500™: The ALEPH 500™ integrated library system is a market leader in the automation of libraries and research centers.


Alexandria: Εφαρμογή διαχείρισης συλλογής βιβλίων

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)

clip_image002

BookBase: Εφαρμογή αποθήκευσης πληροφοριών για συλλογή βιβλίων, σύμφωνα με τον μοναδικό αριθμό ISBN. Η έρευνα πραγματοποιείται σύμφωνα με: τίτλο, όνομα συγγραφέα, εκδόσεις, copyright, εκδότη, είδος εξωφύλλου και τιμή. Επίσης γίνεται επεξεργασία ή διαγραφή εγγραφών και εκτύπωση αναφοράς συλλογής.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)


Book Collector: Library Software, catalog books in a database

(Fully Vista compatible -English, Dutch, German, French, Greek, Hungarian, Polish, Spanish, Italian, Portuguese, Croatian, Indonesian)


BookDB: Βάση δεδομένων για καταχώρηση συλλογής βιβλίων. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, ISBN και αριθμό του τεκμηρίου στον κατάλογο και προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής εγγραφών.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)


BookLib: Λογισμικό που βοηθάει στη διαχείριση συλλογής βιβλίων. Ανακτά πληροφορίες συγγραφέα/ τίτλου βασισμένες στο ISBN του τεκμηρίου και τις αποθηκεύει σε μια βιβλιοθήκη, την οποία μπορεί να την επεξεργαστεί ο χρήστης.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)


Book Organizer Deluxe: is a Windows software that allows book collectors, hobbyists, book clubs, small private or public libraries to organize, catalog, and manage book collections on their PCs.


BookPLUS: is a comprehensive, powerful, flexible and dynamic library management system that is effectively implemented in public, corporate, academic, and departmental libraries.

clip_image002

eBookCollector: Πρόγραμμα για τη διαχείριση συλλογής βιβλίων. Κύρια χαρακτηριστικά του η σύνθετη αναζήτηση και η πληθώρα των κατηγοριών των βιβλίων που περιλαμβάνει.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)


Elidune: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης, που μεταξύ άλλων υποστηρίζει καταλογοποίηση, αναζήτηση τίτλων και διαχείριση χρηστών.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS Linux -Αγγλικά)

clip_image002

Greenstone: is a suite of software for building and distributing digital library collections.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Αγγλικά)

clip_image002

Horizon Public Library Suite: The SirsiDynix Horizon 8.0 Library Management System is a newly designed and developed ILS solution that offers state-of-the-art features and functions

clip_image002

iBookshelf: Εφαρμογή διαχείρισης συλλογών βιβλίων, η οποία προσφέρει και τη δυνατότητα σχεδίασης εξώφυλλων για κάθε βιβλίο.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος - Αγγλικά)

clip_image002

jBib: Client/Server εφαρμογή διαχείρισης της δανειστικής βιβλιοθήκης σχολείων.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος - Γερμανικά)

clip_image002

Keystone Library Automation System: a flexible and reliable automation solution to libraries, businesses, and institutions.


Koha: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλες συλλογές τεκμηρίων, όπως βιβλία, CDs και videos. Μεταξύ άλλων παρέχει δυνατότητες καταλογογράφησης και αναζήτησης των τεκμηρίων, καθώς και διαχείρισης δανεισμού και κρατήσεων.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος - Αγγλικά)

clip_image002

Library 4 Universal™ (L4U): library software for both Windows and Macintosh systems

clip_image002

MarcEdit: Πρόκειται για λογισμικό επεξεργασίας εγγραφών σε διάταξη MARC

(Διατίθεται freeware από το Oregon State University - Windows 95/98/2000, Windows Windows 95, Windows 98, WindowME, NT 4+, 2000, XP - Αγγλικά)


MARConvert: handles special problems or unusual requirements in converting records into or out of MARC21, USMARC, CanMARC, UNIMARC, or MARCXML bibliographic or authority formats. It will also convert MARC records from one character set to another.


MARCView is the easiest way to view, search, and print ANSI/ISO standard MARC records, UNIMARC records, and MARCXML records. It will also handle many files that are not strictly MARC. (It cannot be used to edit MARC records.)

clip_image002

Nalanda: Πρόκειται για web based σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης, το οποίο υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες που απαιτείται να διεκπεραιώνει μια τέτοιου είδους πλατφόρμα, όπως π.χ. την καταγραφή δανεισμού και επιστροφής βιβλίων και τη διαχείριση χρηστών.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος - Αγγλικά)

clip_image002

OpenBiblio: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης καταλόγου βιβλίων.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - OS: BSD, Linux, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT/2000, Windows XP - Αγγλικά)

clip_image002

PC Card Catalog: a Windows 95, 98, NT cataloging and circulation system designed for the smaller library

(VISTA compatible - Αγγλικά)


Perpustakaan: Freeware for libraries with upgrade opportunity to professional features

clip_image002

Small Library Organizer Pro: is a database maintenance system for small private, public, or corporate libraries.


Surpass is a full-featured suite of applications that smoothly automates all of the day-to-day functions of libraries and media centers. Surpass is an effective automation solution for primary and secondary school districts as well as for public, college, corporate, and specialty libraries.

clip_image002

Talis Alto: Talis Alto is the UK’s market leading LMS designed to support all aspects of a modern library service. From extensive EDI services (with comprehensive fund and order management tools) to powerful cataloguing modules (with full MARC 21 and ISBN-13 bibliographic editing), Talis Alto is at the heart of the suite of solutions that Talis provides to public, academic and special libraries.

clip_image002

WIKINDX: Εφαρμογή για την καταχώριση βιβλιογραφιών, σημειώσεων και παραπομπών, η οποία παρέχει και σύνθετες δυνατότητες ανάκτησης των πληροφοριών.

(Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα - Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος - Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: