Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Είκοσι τρία χρόνια μετά το νόμο 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο και σύμφωνα με το άρθρο 43 θα ιδρύονταν βιβλιοθήκες σε κάθε σχολείο, οι βιβλιοθήκες παραμένουν στον ίδιο αρχικό αριθμό, 499 σε σύνολο 16.000 σχολείων, ενώ ο απολογισμός της λειτουργίας της είναι θλιβερός.

Συγκεκριμένα,

  1. Στην καλύτερη περίπτωση, στις 7 σχολικές βιβλιοθήκες, οι 4 είναι κλειστές και όσες λειτουργούν, τηρούν ωράριο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό της υπουργικής απόφασης (37,5 ώρες την εβδομάδα). Ακόμη, οι περισσότερες από τις λιγοστές που λειτουργούν άνοιξαν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

  2. Το υλικό των βιβλιοθηκών είναι ακόμα το ίδιο που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα. Στο σύνολο σχεδόν των μονάδων δεν έγινε ποτέ κανένας εμπλουτισμός των συλλογών. Πολλά κονδύλια που προορίζονταν για τις βιβλιοθήκες διοχετεύτηκαν σε άλλες δραστηριότητες με έγκριση ή και πρωτοβουλία διάφορων υπουργείων και της περιφέρειας.

  3. Η ανυπαρξία βιβλιοθηκονόμων ως υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, ακύρωνε κάθε προοπτική σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

  • Πόσα χρήματα της ΕΕ απορροφήθηκαν από τις σχολικές βιβλιοθήκες τα δύο τελευταία χρόνια στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ.

  • Τι κονδύλια προορίζονται για τις σχολικές βιβλιοθήκες το 2008.

  • Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση και άλλων σχολικών βιβλιοθηκών.

  • Θα προχωρήσει στο διορισμό βιβλιοθηκονόμων - επιστημόνων συστημάτων πληρο­φόρησης, σε θέσεις που απαιτούν αυξημένα προσόντα και εξειδικευμένη γνώση

Οι βουλευτές

Εύα Μελά

Γιάννης Ζιώγας Κώστας Καζάκος

Λιάνα Κανέλλη

Λίλα Καφαντάρη

Βέρα Νικολαίδου

Γιάννης Πρωτούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: