Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Νέο βιβλιοθηκονομικό blog

Νέο βιβλιοθηκονομικό blog του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζόμενων σε Βιβλιοθήκες

ΑκαδημαΙκές Βιβλιοθήκες σε μαρασμό: http://symvasiouxoi-lib.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: