Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Η ψηφιακή εποχή του ΜΙΕΤ

Ολοκληρώθηκαν η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της συλλογής του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης

Προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων από τον 17ο αι., ένα από τα χειρόγραφα που ψηφιοποιήθηκαν

Οι θησαυροί της συλλογής του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης θα συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους στον χρόνο, αφού το δύσκολο έργο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσής τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σκοπός του έργου ήταν όχι μόνο η διάσωση και οργάνωση του υλικού (που περιλαμβάνει χειρόγραφα, έντυπα και μικροφίλμ), αλλά και η ευρεία αξιοποίηση και διάδοσή του στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα.

Πιο αναλυτικά, επιδιώχθηκαν η ψηφιοποίηση μέρους του πλούσιου παλαιογραφικού υλικού του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ και η επιστημονική τεκμηρίωσή του, η διάθεση της παλαιογραφικής συλλογής μέσω του Διαδικτύου, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω ψηφιοποίηση, μετατροπή, επεξεργασία, αποθήκευση και τεκμηρίωση της σημαντικής συλλογής.

Τελικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει με οργανωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο το ψηφιακό υλικό της συλλογής, θα παρέχει προχωρημένες υπηρεσίες αναζήτησης και άμεσης μετάβασης στην επιθυμητή πληροφορία, καθώς και προχωρημένες υπηρεσίες πλοήγησης στο περιεχόμενο.

Το έργο εντάχθηκε στο μέτρο 1.3 του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια: