Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Συλλογή υλικού από τη Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θερμαϊκού

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο της δράσης του για την ενίσχυση και προώθηση της παιδείας και του πολιτισμού, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη δημιουργία Βιβλιοθήκης. Ο θεσμός της βιβλιοθήκης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, συμβάλλει εποικοδομητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, προβάλλει την αξία της γνώσης, ενισχύει τη δια-βίου μάθηση, και προάγει την κουλτούρα και τον πολιτισμό.

Στο παρόν στάδιο, πρωταρχική μέριμνα του Πολιτιστικού Κέντρου αποτελεί η μελέτη των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής που καλύπτει ο Δήμος Θερμαϊκού και η παράλληλη συλλογή βιβλιακού και άλλου υλικού.

Για το σκοπό αυτό, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, φορέα ή ιδιώτη, που επιθυμεί, να προσφέρει ως δωρεά, βιβλιακό ή άλλο υλικό και να συμβάλει με την ενέργεια αυτή, στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Παρακαλούνται επίσης, βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης που αποσύρουν υλικό από τις συλλογές τους, να επικοινωνήσουν με το Πολιτιστικό Κέντρο ή με την αρμόδια βιβλιοθηκονόμο.

Ευχαριστώ,

Αριέττα Παπαϊωάννου, Βιβλιοθηκονόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: