Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

Ομάδα εργασίας από το ΥΠΕΠΘ για το Συλλογικό Κατάλογο Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Σήμερα είδα στο esos.gr ρεπορτάζ που μας αφορά.

Απ’ οτι καταλαβαίνετε, διαβάζοντας και τα παρακάτω, το έργο “Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών” κλείνει τον 9ετή κύκλο του (1/7/99-31/8/08), και πιστεύουμε ότι η ομάδα που ανέλαβε το έργο, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και χωρίς την ουσιαστική συνεισφορά των άλλων βιβλιοθηκών πέραν της απλής διάθεσης των εγγραφών τους, έκανε ότι ήταν δυνατόν να συμβάλλει στην αυτοματοποίηση των ελληνικών δημοσίων βιβλιοθηκών και στην ώθηση για δυναμική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες, παραδίδοντας μία βάση δεδομένων με 49.765 βιβλιογραφικές εγγραφές (πολύ πάνω του μέσου όρου των καταλογογραφημένων τεκμηρίων των δημοσίων βιβλιοθηκών) και πάνω από 105.000 εγγραφές καθιερωμένου τύπου (authorities - χωρίς διπλοεγγραφές), με αναλυτικές οδηγίες καταλογογράφησης προς τις βιβλιοθήκες-μέλη με email ή μέσα από το παρόν blog.

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, η μεγάλη εμπειρία εφαρμογής βιβλιοθηκονομικών προτύπων και η γνώση του επιπέδου καταλογογράφησης στο σύνολο των ελληνικών δημοσίων βιβλιοθηκών, ελπίζουμε να μην πάει χαμένη και να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ανάπτυξη σε οποιαδήποτε νέα μορφή ή θεσμό προκύψει, είτε θάναι ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος είτε ο Ενιαίος Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών είτε οτιδήποτε άλλο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Ομάδα Εργασίας, που θα ελέγξει την παρούσα κατάσταση του Συλλογικού Καταλόγου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και θα κάνει προτάσεις, συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Ιωάννη Χαλάτση του Γεωργίου, Διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου.

ii. Θεοδώρα Σταθούλια του Δημητρίου, Ειδική Ερευνήτρια στην Τεχνολογία της Πληροφορίας.
iii. Μαργαρίτα Σαμιώτη του Πέτρου, Διευθύντρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
iv. Ανέστη Σίτα του Στεφάνου, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμο, Υπάλληλο της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.
ν. Μαθιό Στρατή του Νικολάου, TE Βιβλιοθηκονόμο, Υπάλληλο του Τμήματος Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
vi. Γεώργιο Σταύρου του Ιωάννη, Πληροφορικό, Προϊστάμενο Μονάδας Ανάπτυξης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).

Χρέη προέδρου της ομάδας εκτελεί ο Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου Ιωάννης Χαλάτσης. Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από τη Δήμητρα Νικολέρη, εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ 02, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Ε.Π.Θ.

Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι:

• Αποτύπωση της συμμετοχής των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και του ποσοστού συμμετοχής τους σε επίπεδο βιβλιογραφικών εγγραφών στο Συλλογικό Κατάλογο.

• Ο έλεγχος της ορθότητας ( Αγγλοαμερικανικός Κώδικας AACR2, Σύστημα Ταξινόμησης Dewey) και πληρότητας (ως προς τα ελάχιστα πεδία και υποπεδία του UNIMARC) των βιβλιογραφικών εγγραφών του Συλλογικού Καταλόγου των Δημόσιων Βιβλιοθηκών

• Προτάσεις για τη βελτίωση των εγγραφών χαμηλής ποιότητας και άλλες κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των κοινά αποδεκτών κανόνων ταξινόμησης και καταλογογράφησης,

• Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης αμοιβαία αποδεκτών προτύπων που υποστηρίζουν τη δημιουργία και την ευρεία χρήση εγγραφών κατά τρόπο επωφελέστερο και αποδοτικότερο (core records, core authorities), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΙFLA.

• Προϋποθέσεις τεχνικής και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας Συλλογικού Καταλόγου Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου.

• Προτάσεις για τη δημιουργία ενός συνεργατικού προτύπου καταλογογράφησης (τεχνογνωσία, υποδομές, συστήματα, ανθρωποδίκτυο, τεκμηριωτικό υλικό, οργανωτική δομή , δίκτυα επικοινωνίας).

• Δυνατότητες να αναπτυχθούν ελληνικά βιβλιοθηκονομικά εργαλεία μέσω μετάφρασης ή και προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: