Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

Βιβλιοθήκη του Μεσαιωνικού Ινστιτούτου του Παν/μίου της Notre Dame

H Βιβλιοθήκη του Μεσαιωνικού Ινστιτούτου (Medieval Institute Library) του Παν/μίου της Notre Dame (Indiana) διαθέτει μεγάλη συλλογή από μικροφίλμ και φωτογραφίες χειρογράφων της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης (Μιλάνο), καθώς και πλούσια σχετική βιβλιογραφία.
Το Παν/μιο της Notre Dame προσφέρει υποτροφίες σε ερευνητές που θα ήθελαν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.nd.edu/~medvllib/mss.html

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια: