Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Νέος δικτυακός τόπος: "Δημόσιες και Κινητές Βιβλιοθήκες" από το ΕΚΤ

H νέα ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΤ http://publib.ekt.gr είναι αφιερωμένη στις Δημόσιες και Κινητές Βιβλιοθήκες, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Ολοκλήρωση του έργου των Κινητών Βιβλιοθηκών”. Η θεματική του δικτυακού τόπου στρέφεται γύρω από:image

 • ΕΚΤ & Δημόσιες Βιβλιοθήκες
 • Το Έργο
  • Περιγραφή
  • Βιβλιοθήκες
  • Παλαιότερα έργα
 • Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey
 • Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ
 • Θησαυρός Ελληνικών Όρων
 • Συλλογικός Κατάλογος Δημόσιων Βιβλιοθηκών
 • eLearning
 • Ενημερωτικό Δελτίο "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες… Κινούνται"
 • Επιλεγμένες Διευθύνσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: