Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Διημερίδα διαβούλευσης για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Πανεπιστημίων στη Μυτιλήνη

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Πανδρεμένο θα πραγματοποιήσειστις 17 και 18 Ιουλίου 2008 στη Μυτιλήνη Διημερίδα  διαβούλευσης για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας (πληρότητα φυσικού αντικειμένου, πληρότητα θεσμικού - κανονιστικού πλαισίου, διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων) των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στα Πανεπιστήμια. Αναλυτικότερα θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες :

1. Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Ανώτατης Εκπαίδευσης,

2. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων,

3. Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων - Πρακτική Άσκηση - Επιχειρηματικότητα,

4. Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ν. 3369/2005, ΦΕΚ 171 Α),

5. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,

6. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες,

7.Ερευνητικά Προγράμματα,

8.Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας.

Κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρος Ταλιαδούρος.

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια: