Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Κατάλογος βιβλίων και τευχών περιοδικών που διατίθενται σε βιβλιοθήκες

Κατάλογοι σε Excel με ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και τεύχη περιοδικών  διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το αρχείο αυτό υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης: http://www.bankofgreece.gr/bank/library/News.asp

Αν κάποια από αυτά τα τεκμήρια σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέχρι τις 18 Ιουλίου 2008 με τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος,

Ελ. Βενιζέλου 21 - 10250 Αθήνα, τηλ. 210-3202446, 3202522, 3203216, fax: 210-3202129, e-mail: library@bankofgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: