Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη η ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

image Στο διαδικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, προσφέρεται πλέον ο ηλεκτρονικός κατάλογος της ελληνικής αναδρομικής εθνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα. Πρόκειται για την πρώτη συνολική «κατάθεση δελτίων» σε ηλεκτρονική μορφή ενός έργου εν τω γίγνεσθαι.

Πρόκειται για την πρώτη κωδικοποίηση και συνοπτική παρουσίαση όσων συναφών στοιχείων έχουν συγκεντρωθεί την τελευταία εικοσαετία στο Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού», το οποίο γενικότερα επιδιώκει να αποτελέσει κύτταρο έρευνας και παιδείας, με επίκεντρο τον ελληνικό 19ο αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός κατάλογος περιέχει όλα τα βιβλιογραφημένα ελληνικά φυλλάδια και βιβλία πλην μονόφυλλων, δίφυλλων και χαρτών ή, με άλλα λόγια, όλα τα βιβλιογραφημένα αυτοτελή έντυπα, σε ελληνική γλώσσα, που απευθύνονται σε ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό. Έχει συγκροτηθεί:

- για την περίοδο 1801 - 1832 με βάση τον πρώτο τόμο της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα του Φίλιππου Ηλιού (Αθήνα, Βιβλιολογικό Εργαστήρι - ΕΛΙΑ, 1997) και τον υπό έκδοση δεύτερο τόμο.
- για την περίοδο 1833 - 1863 με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863 των Δημητρίου Γκίνη και Βαλερίου Μέξα (Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1939 - 1957) καθώς και τις συστηματικές σειρές προσθηκών που ακολούθησαν (κατά κύριο λόγο από τις σελίδες του Ερανιστή, περιοδικής έκδοσης του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού και των Τετραδίων Εργασίας του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), εμπλουτισμένων με πρόσθετα στοιχεία.
- για την περίοδο 1864 - 1900 με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία 1864 - 1900 των Φιλίππου Ηλιού και της Πόπης Πολέμη (Αθήνα, Βιβλιογραφικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» - ΕΛΙΑ, 2006).
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την ελεύθερη αναζήτηση στο σύνολο των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί, είτε τη συνδυαστική αναζήτηση, με βάση επιλεγμένα πεδία (τίτλο, συγγραφέα - μεταφραστή - φιλολογικό εκδότη, τόπο έκδοσης, χρόνο έκδοσης, τυπογράφο-εκδότη-βιβλιοπώλη, βιβλιογραφική πηγή, θέματα-φορείς).
Οι 44.500 εγγραφές συνοδεύονται από την ένδειξη των βιβλιογραφικών πηγών καθώς και του συνόλου των ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν εντοπιστεί αντίτυπα του κάθε εντύπου. Επισημαίνεται, επίσης, η ηλεκτρονική διεύθυνση ψηφιοποιημένων αντιτύπων που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και διαρκώς πληθαίνουν, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση στα έντυπα καθαυτά. Παρέχεται, τέλος, ευρετήριο συντομογραφιών των βιβλιογραφικών πηγών και των βιβλιοθηκών που έχουν αποδελτιωθεί, ενώ προβλέπεται ευρετήριο κυρίων ονομάτων και θεματικών όρων.

[via]

Δείτε επίσης: Ψηφιοποιήθηκε η Ελληνική Βιβλιογραφία του Φ. Ηλιού

Δεν υπάρχουν σχόλια: