Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Μετατάξεις ΠΕ-Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ-Βιβλιοθηκονόμων, ΔΕ-Βιβλιοθηκαρίων κ.ά. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει προκηρύξει σημαντικό αριθμό θέσεων  για μετάταξη υπαλλήλων στις υπηρεσίες του.

Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται ΠΕ- Βιβλιοθηκονόμων και ΤΕ- Βιβλιοθηκονόμων, ΔΕ-Βιβλιοθηκαρίων κ.α. Η μετάταξη αφορά υπαλλήλους προερχόμενους από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο του Ν. 3613/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον Ιστότοπο του ΥΠΕΣΔΑ http://www.gspa.gr/%283203516191883257%29/eCPortal.asp?id=4214&nt=19&lang=1&pID=3763&lang=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: