Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια του έργου "Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών", του οποίου ανάδοχοι είναι η κοινοπραξία εταιριών info-quest και globo και το εργαστήριό μας [Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης] καλείται να συντονίσει την Μελέτη Εφαρμογής.
Θα χρησιμοποιηθούν βιβλιοθηκονόμοι που θα επισκεφτούν και καταγράψουν υλικό σε 46 βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, μέσα σε μικρό διάστημα (1-2 μήνες) - όπου η δουλειά θα είναι έντονη. Με βάση κριτήρια που θα θεσπίσουμε, θα γίνει και η επιλογή υλικού για την ψηφιοποίηση. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για να κατευθύνουν την εργασία μας στις βιβλιοθήκες (ερωτηματολόγια).
Όσοι βιβλιοθηκονόμοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με σημαντικό μέρος του χρόνου τους το διάστημα αυτό (κατά προτίμηση πλήρους απασχόλησης, διαφορετικά με αρκετές μέρες που δεν θα έχουν άλλη κύρια εργασία και θα μπορούν να επισκέπτονται βιβλιοθήκες), να στείλουν τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dlibionio@gmail.com, και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους σύντομα για παραπέρα πληροφορίες και τελικά τον προγραμματισμό των επισκέψεων.

Από το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: