Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: "Διοργάνωση Εκθέσεων Βιβλίου"

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πρόκειται να υλοποιήσει 14 - 18 Απριλίου 2008 επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα:

"Διοργάνωση Εκθέσεων Βιβλίου"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

Οι αιτήσεις αποστέλλονται μέσω fax 210 - 3496304

Για πληρέστερη ενημέρωσή δείτε την εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνεται η αίτηση συμμετοχής.

[Πηγή]

Δεν υπάρχουν σχόλια: