Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού

Σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση, επιστημονική επεξεργασία και τεκμηρίωση αρχειακών τεκμηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους» υπέγραφε η GLOBO Technologies ως ένωση εταιρειών με την ΑΜ5 & ΣΙΑ Ο Ε. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού».

Για την υλοποίηση του έργου η GLOBO Technologies πρόκειται να παράσχει το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης ψηφιοποιημένων αρχείων και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης CITRON Digital Library, υπηρεσίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, καθώς και εξοπλισμό ψηφιοποίησης της εταιρείας Zeutschel.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και στην επιστημονική τεκμηρίωση ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων και τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες της νεότερης και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, του νεότερου και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας.

[Πηγή: Περ. RAM τεύχ. 221/2008]

Δεν υπάρχουν σχόλια: