Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Στατιστικά Στοιχεία Z39.50 στο περιβάλλον πρόσβασης «η Αργώ»

Στη ιστοσελίδα του ΕΚΤ Στατιστικά στοιχεία για το σύστημα "Η Αργώ" διατίθενται στατιστικά στοιχεία για

Α. τον Zclient που αφορούν αφορούν στοιχεία σχετικά με τη χρονική περίοδο από 10/2004 έως και το τέλος του προηγούμενου μήνα, και  συγκεκριμένα Στατιστικά στοιχεία για το σύστημα

 • Πλήθος επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ZClient
 • Πλήθος αναζητήσεων από τους επισκέπτες
 • Μέσος αριθμός αναζητήσεων ανά επίσκεψη 
 • Μέσος αριθμός αναζητούμενων όρων ανά αναζήτηση
 • Χρονική διάρκεια των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ZClient
 • Μέση χρονική διάρκεια των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ZClient
 • Πλήθος αιτήσεων για αποθήκευση εγγραφών σε τοπικό δίσκο των επισκεπτών
 • Πλήθος αιτήσεων για αποστολή εγγραφών σε διεύθυνση email
 • Πλήθος επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης στην ιστοσελίδα του ZClient
 • Χρήση κριτηρίων αναζήτησης από τους επισκέπτες

Β. τις Βάσεις Δεδομένων, που αφορούν στατιστικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο από 10/2004 έως και έως και το τέλος του προηγούμενου μήνα, και  συγκεκριμένα

 • Πλήθος αναζητήσεων ανά Βάση Δεδομένων
 • Πλήθος αναζητήσεων ανά χώρα προέλευσης επισκέπτη για κάθε Βάση Δεδομένων

image Να επισημάνουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία αυτού του ιστότοπου δεν εμπεριέχουν στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας, αναζήτησης κλπ. στους τοπικούς Zclient των βιβλιοθηκών, αλλά ΜΟΝΟ στην Αργώ, οπότε δε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την κίνηση κάθε βάσης δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: