Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (v. 5.5.01)

ΑΒΕΚΤ Το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ) είναι εφαρμογή λογισμικού, η οποία έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ, για την ολοκληρωμένη οργάνωση βιβλιοθηκών και τη διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων.

ΤΟ ΑΒΕΚΤ χρησιμοποιείται σήμερα από εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες και άλλους φορείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, το συνολικό πλήθος των οποίων ξεπερνά τους 2.000. Πρόκειται  για την πλέον διαδεδομένη εφαρμογή αυτοματισμού βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. ...more>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: