Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Καταλογογράφηση τεκμηρίων - Οδηγίες (συγκεντρωτικά)

Ο όγκος της πληροφορίας έχει αυξηθεί αρκετά στο blog, και για να μη "χάνεται" κανείς μέσα στα tags, θεωρήσαμε καλό να δημιουργήσουμε ένα συγκεντρωτικό post (το οποίο θα προτάσσεται συχνά έναντι των άλλων) με όλες τις αναρτήσεις που αφορούν την περιγραφική καταλογογράφηση των τεκμηρίων, ενώ θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο για τα αρχεία καθιερωμένου τύπου (authority files):

Γενικά:

Κατά Τμήμα ή Πεδίο UNIMARC:

Δεν υπάρχουν σχόλια: