Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Οδηγίες - Authorities ΣΚΔΒ (215 - Γεωγραφικό ή Όνομα Περιοχής)

Τα Αρχεία Καθιερωμένου Τύπου του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών μετά την πρώτη έντυπη έκδοση (2000) συνεχίζονται να διατίθενται πλέον εδώ, στο blog, σε ηλεκτρονική μορφή .pdf,  όπως προκύπτει από το υποσύστημα Εκτυπώσεων του ΑΒΕΚΤ 5.5, αλλά και σε ISO-2709, αφού έχει γίνει επιλογή, προσαρμογή και εισαγωγή εγγραφών και από τα Αρχεία Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης (CD-έκδοση 2003) με το πρόγραμμα MarcEditor2006.

Ξεκινάμε με τη διάθεση των Γεωγραφικών ή Ονομάτων Περιοχής 215

Οι παραπάνω κατάλογοι διατίθενται ως βοήθημα για τους εργαζόμενους στις ελληνικές βιβλιοθήκες, λειτουργώντας ως ένας "μπούσουλας"  στην προσπάθεια καταλογογράφησης και καταχώρισης δεδομένων των βιβλιογραφικών (και όχι μόνο) τεκμηρίων.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως τελειωμένοι ή παγιωμένοι, αλλά ως ένα πρώτο εργαλείο που επιδέχεται διαρκείς βελτιώσεις, διορθώσεις και εμπλουτισμούς. Επίσης, πρέπει να έχετε υπόψη ότι δεν υποκαθιστούν το έργο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ούτε κανενός άλλου φορέα, αλλά αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία.

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος είναι απαραίτητη η συνδρομή και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων. Γι' αυτό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις.


-Για να μπορέσετε να αποσυμπιέσετε τα κατεβασμένα αρχεία, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τo πρόγραμμα WinRar

-Για να μπορέσετε να ανοίξετε .pdf αρχεία πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader ή Foxit PDF Reader

-Μπορείτε να δείτε ή να επεξεργαστείτε τα αρχεία σε ISO-2709 με τα υποσυστήματα του ΑΒΕΚΤ 5.5 MarcViewer ή MarcConverter, ή το MarcEditor2006. Η εισαγωγή τους (ελεγχόμενη ή μη) μπορεί να γίνει με το υποσύστημα του ΑΒΕΚΤ 5.5 "Ανταλλαγή δεδομένων-ImportExport.exe".

Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα έχει αυτές τις παραπάνω δυνατότητες.


Τα Posts με οδηγίες θα αναρτώνται με τελευταία ημερομηνία μετά από κάθε ενημέρωσή τους

Σχετικές συνδέσεις:

Οδηγίες - Κανόνες καθιέρωσης Authorities στο ΣΚΔΒ (Γενικά)
Θεματικές Υποδιαιρέσεις Επικεφαλίδων (Αρχείων Καθιερωμένου Τύπου)

Κατάλογοι Θεματικών Υποδιαιρέσεων Αρχείων Καθιερωμένου Τύπου στο ΣΚΔΒ

Τμήμα 7XX - Οδηγίες καταλογογράφησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: