Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Πολυμερή τεκμήρια (πολύτομα, τριλογίες κλπ.) - Οδηγίες καταλογογράφησης (1)

Πεδία και υποπεδία UNIMARC άμεσα σχετιζόμενα: 200_$a, 200_$h, 200_$i, 215, 327, 461, 701, 711

Πολύτομα και σειρές:

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνιστάται να μην επιλέγεται ο συλλογικός τίτλος πολύτομων μονογραφιών και τριλογιών ως σειρά (225 & 410), γιατί

 • Στη σειρά υπάρχει συνήθως ISSN και όχι ISBN set (σπάνιες οι εξαιρέσεις) όπως στις πολυμερείς μονογραφίες
 • στη σειρά τα μέρη δεν είναι χωρισμένα από ένα εξαρχής στη σύλληψη ενός συγγραφέα ως ενιαίο, λογοτεχνικό ή μη, σύνολο, αλλά μπορεί να προστεθεί σ’ αυτή (τη σειρά) και μετά, διαδοχικά, οποιοδήποτε τεκμήριο έχει θεματική συνάφεια με το συλλογικό τίτλο της, ανεξάρτητα από το δημιουργό του, πολλές φορές κατά την κρίση δευτερευόντων πνευματικά υπευθύνων,
 • κατά τη δημιουργία σειρών δεν έχει εξαρχής σχεδιασθεί η ολοκλήρωση με συγκεκριμένους επιμέρους τόμους, και
 • συνήθως τα πολύτομα και οι τριλογίες έχουν άμεση σχέση με τους/τον πνευματικά υπεύθυνο δημιουργό τους, ενώ η σειρά με τον εκδότη και τον επιμελητή ή διευθυντή της σειράς (δευτερεύοντες πνευματικά υπεύθυνοι)

Να μη χρησιμοποιείται πολυεπίπεδη περιγραφή - οδηγία από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Rule Interpretations 13.6)

----------------------------------------------------------

Συνιστάται οι δημόσιες βιβλιοθήκες να ακολουθούν τους παρακάτω δύο τρόπους καταλογογράφησης. Κύριο κριτήριο για την επιλογή του τρόπου περιγραφής είναι το περιεχόμενο των τόμων (η θεματική προσέγγιση):

Μία εγγραφή (για όλα τα μέρη)

 • όταν το περιεχόμενο των τόμων περιγράφεται με την ίδια θεματική ανάλυση και/ή όταν η πνευματική υπευθυνότητα είναι κοινή ή δεν είναι σημαντική για να αναλυθεί,
 • Επίσης, όταν ο κάθε τόμος έχει διαφορετικούς συντελεστές αλλά η θεματική προσέγγιση είναι ίδια, (η πνευματική υπευθυνότητα κάθε τόμου καταχωρείται στο 327), όπου:
  • Στο πεδίο ταύτισης (010) καταχωρείται το ISBN όλων των τόμων αλλά και το ISBN set
  • Ο συλλογικός τίτλος μπαίνει στο 200$a
  • Δε χρησιμοποιούμε το 200_$h & 200_$i επαναλαμβανόμενα για την καταχώριση των τόμων όταν κάνουμε μία εγγραφή για όλο το έργο, αλλά οι τίτλοι των τόμων πρέπει να καταχωρηθούν στο 327 ή να γίνουν ξεχωριστές εγγραφές (βλ. παρακάτω). Τα 200_$h & 200_$i επαναλαμβάνονται για κάθε υποτμήμα ή υποδιαίρεση κατωτέρου επιπέδου.
  • Στα υποπεδία 200$f & 200$g η πνευματική υπευθυνότητα με βάση την κύρια πηγή πληροφοριών του πρώτου ή του πληρέστερου μέρους αναφέρεται πάντα στο σύνολο (AAΚΚ2 1.0H2) - Πνευματική υπευθυνότητα που διαφέρει στα άλλα μέρη σε σχέση με το πρώτο μέρος αναφέρεται σε σημείωση (327 ή 304)
  • στα υπόλοιπα πεδία 2ΧΧ, και στα πεδία 1ΧΧ, 3ΧΧ, 5ΧΧ, 410, 6ΧΧ και τα 701 ή 711 ή 712 συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν όλο το έργο
  • στο 327 σε επαναλαμβανόμενα υποπεδία $a μπαίνουν οι επιμέρους τίτλοι, η συγγραφική υπευθυνότητα ή άλλη πληροφορία για κάθε τόμο σύμφωνα με τη στίξη των ISBD.
   • Αν είναι πλήρης η σημείωση των περιεχομένων ο δείκτης πρέπει να είναι 1.
   • Για να είναι αναζητήσιμο το 327 (καθώς και το 330) με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.5 θα πρέπει να «τρέξει» η εφαρμογή Keyword330Script.exe. Σ’ αυτή την περίπτωση (δηλ. στο 327), η αναζήτηση δε μπορεί να γίνει με «Αναζήτηση στον Τίτλο», αλλά αναζήτηση στο «Οποιοδήποτε» ή «Λέξη-Κλειδί».
  • Να μη συμπληρώνεται ο τίτλος κάθε τόμου στο πεδίο 464, γιατί το πεδίο αυτό σχετίζεται με διασύνδεση σε επίπεδο ανάλυσης τεμαχίου (A piece-analytic is a bibliographic item that is part of and not physically separate from its host item.)
  • Δε συμπληρώνουμε στο 545-Τίτλος Τμήματος, τους τίτλους των επιμέρους τόμων όταν στο βιβλιογραφικό επίπεδο (Ετικέτα εγγραφής) έχει επιλεγεί «μονογραφία». Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται μόνο όταν κάνουμε αναλυτική καταλογογράφηση. Δηλ. στο Βιβλιογραφικό Επίπεδο έχει δηλωθεί το επίπεδο καταλογογράφησης ως αναλυτικό.

Δείτε τα Παραδείγματα

Ξεχωριστές εγγραφές για κάθε μέρος

 • όταν απαιτείται ξεχωριστή θεματική ανάλυση ανά τόμο ή
 • αν υπάρχει διαφορετική υπευθυνότητα ανά τόμο και πρέπει να αναλυθεί ή
 • αν είναι ελλιπείς οι πληροφορίες για το σύνολο του έργου αφού η βιβλιοθήκη έχει μέρος αυτού ή
 • αν κρίνεται απαραίτητη η ξεχωριστή εγγραφή ανά τόμο στα παλαίτυπα, λόγω ιδιοτυπίας
 • αν ξεπερνά η ανάλυση στο 327 το εύρος του πεδίου (κυρίως αν είναι πολλοί οι τόμοι), όπου:

1ος τρόπος

 • στο 200_$a γράφεται ο συλλογικός τίτλος και στα 200_$f & g η πνευματική υπευθυνότητα για όλο το έργο
 • Στο πεδίο ταύτισης (010) καταχωρείται το ISBN του τόμου και το ISBN set
 • στο 200_$h γράφεται ο αριθμός μέρους π.χ. 3/10
 • στο 200_$i γράφεται ο τίτλος του μέρους
 • τα υπόλοιπα πεδία 2ΧΧ, καθώς και τα πεδία 1ΧΧ, 3ΧΧ, 5ΧΧ, 6ΧΧ συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο τόμο και όχι το σύνολο του πολύτομου
 • στα 701 ή 711 ή 712 συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τον τόμο, αλλά και όλους τους τόμους (προαιρετικά)
 • δε γίνεται διασύνδεση στα πεδία 46- (π.χ. 461)

Δείτε τα Παραδείγματα

2ος τρόπος

 • στο 200_$a γράφεται ο τίτλος κάθε μέρους και στα 200_$f & g η πνευματική υπευθυνότητα για το μέρος
 • Στο πεδίο ταύτισης (010) καταχωρείται το ISBN του τόμου και το ISBN set
 • τα υπόλοιπα πεδία 2ΧΧ, καθώς και τα πεδία 1ΧΧ, 3ΧΧ, 5ΧΧ, 6ΧΧ συμπληρώνονται με στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο τόμο και όχι το σύνολο του πολύτομου
 • γίνεται διασύνδεση 461 (από το μέρος που καταλογογραφείται προς το σύνολο – όχι και το αντίστροφο 462) με εγγραφή που περιέχει όλα τα στοιχεία του πολύτομου στο πεδίο 200, με συλλογικό τίτλο $a κλπ., και ενημερώνεται ο αριθμός του τόμου $v – όχι αναλυτική καταλογογράφηση στα άλλα τμήματα, οπότε και
 • τα στοιχεία των αντιτύπων (911) καταχωρούνται στις ξεχωριστές εγγραφές κάθε τόμου και όχι στην εγγραφή του πολύτομου προς την οποία γίνεται η διασύνδεση
 • στα 701 ή 711 ή 712 συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τον τόμο που καταλογογραφείται, αλλά και όλους τους τόμους (προαιρετικά)

Δείτε τα Παραδείγματα

...Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: