Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008

Σεμινάρια ψηφιοποίησης υλικού βιλιοθηκών

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (OPAC) ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008, 09:00-15:00
Τρίτη 4 Μαρτίου 2008, 09:00-15:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ
Βιβλιοθηκονόμος με δεκαετή εμπειρία στον αυτοματισμό βιβλιοθηκών

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία ψηφιοποίησης υλικού αναφορικά με την καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση, συντήρηση και διατήρησή του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε βιβλιοθήκες και είναι υπεύθυνοι, συμμετέχουν ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε έργα ψηφιοποίησης υλικού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ψηφιοποίηση υλικού με κείμενο

Μορφότυπα (formats) αρχείων

Εστίαση στη Μορφή ή το Περιεχόμενο;

Δημιουργία master files και επανακωδικοποίησή τους με σκοπό τη διάθεση

Copyright και Τεχνικές δέσμευσης περιεχομένου (π.χ. υδατογραφήματα)

Το μείζον πρόβλημα της διατήρησης (Preservation)

Ο ρόλος των μεταδεδομένων

Πρότυπα μεταδεδομένων

DOI (Digital Object Identifier)

Μεταδεδομένα τόσο για το ψηφιακό όσο και για το συμβατικό τεκμήριο

Χρήση του UNIMARC για περιγραφή συμβατικών και ψηφιακών τεκμηρίων

Μία εγγραφή τόσο για το ψηφιακό όσο και για το συμβατικό τεκμήριο (πολιτικές και προβλήματα)

Dublin Core και διαλειτουργικότητα

Στο σεμινάριο θα γίνει & πρακτική άσκηση των συμμετοχόντων μέσω Η/Υ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 420€

· Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210 –5200125 & fax: 210 – 5284329.

· Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 123-002320-00-1247 ALPHA BANK μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210-5284329 υπ’ όψιν λογιστηρίου).

· Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.

· Το σεμινάριο μπορεί να: α) πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εταιρία, β) επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,45). Η εταιρία μας αναλαμβάνει χωρίς περαιτέρω κόστος όλες τις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας.

· Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων προσφέρονται COFFEE BREAKS

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: