Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008

Σεμινάριο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:

Α) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Β) ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008, 09:00 – 14:00
Τρίτη 01 Απριλίου 2008, 09:00 – 14:00
ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΛΕΠΛΙΟΓΛΟΥ, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος (MSc) Ακαδημία Αθηνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους ενδιαφερόμενους
στην Επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας από τη
σκοπιά των Βιβλιοθηκών / Οργανισμών Πληροφόρησης,
παρουσιάζοντας τους λόγους για τους οποίους οι σύγχρονες
Βιβλιοθήκες χρειάζεται να αναπτύσσουν τεχνικές και μεθόδους
μάρκετινγκ προκειμένου να

α) ικανοποιήσουν τις τρέχουσες πληροφοριακές ανάγκες του
κοινού που εξυπηρετούν,
β) αφουγκραστούν τις ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον
γ) δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης υπηρεσιών και
προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές
δ) ικανοποιήσουν εσωτερικές οργανωσιακές ανάγκες
εκμεταλλευόμενες τόσο την οριζόντια, όσο και την κάθετη
διάρθρωση του Marketing,
ε) δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων και
ευκαιριών που υπάρχουν στην Πληροφοριακή Αγορά
αναπτύσσοντας υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: