Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Καστοριανή Βιβλιογραφία από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού

image

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού ξεκίνησε τη συγκρότηση της «Καστοριανής Βιβλιογραφίας». Με τον όρο Καστοριανή Βιβλιογραφία δηλώνονται όλα τα βιβλία που έχουν θέμα ή αναφορές σχετικές με τον Νομό Καστοριάς.

Βασικό κίνητρο για την παραπάνω ενέργεια είναι η έλλειψη ενός εκτενούς και λεπτομερειακού καταλόγου βιβλίων σχετικών με τον Νομό.

Θεωρούμε πως ένας σύγχρονος βιβλιογραφικός κατάλογος ο οποίος θα προσφέρεται και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, είναι απαραίτητος και στους ερευνητές της τοπικής ιστορίας αλλά και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές οι οποίοι στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου ασχολούνται με παρόμοια θέματα.

Τη συγκρότηση της βιβλιογραφίας διαχειρίζεται μια άτυπη επιτροπή αποτελούμενη από εθελοντές – φίλους της βιβλιοθήκης και η οποία είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση συμμετοχής.

Είναι αυτονόητο πως ένα τέτοιο εγχείρημα προκειμένου να έχει όσο το δυνατό ολοκληρωμένη και πλήρη μορφή απαιτεί πέρα από τη φιλότιμη προσπάθεια των μελών της επιτροπής και την άμεση υποβοήθησή του από τους πολίτες του Νομού.

Παρακαλούνται λοιπόν όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους υλικό σχετικό με το παραπάνω θέμα και επιθυμούν να καταγραφεί στο βιβλιογραφικό κατάλογο να επικοινωνήσουν με την Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Για την Βιβλιοθήκη

Ο Υπεύθυνος

Γρηγόρης Στεφάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: