Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Σειρές (225) & Μονογραφικές σειρές (410)

Στο Συλλογικό Κατάλογο Δημοσίων Βιβλιοθηκών, μετά από έντονο προβληματισμό και ώριμη σκέψη, αποφασίστηκε η παύση χρήσης διασύνδεσης των βιβλιογραφικών εγγραφών με εγγραφές μονογραφικών σειρών.
Σε άρθρο μου στο τεύχος του ΕΚΤ "Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ...κινούνται" (Τεύχος 4) είχα ήδη εκφράσει το σκεπτικισμό μου για την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των μονογραφικών σειρών: "πολλές φορές στην πορεία αναρωτηθήκαμε αν άξιζε τελικά να αφιερωθεί τόσος χρόνος και προσπάθεια σε σχέση με το αρχικά εκτιμηθέν και αναμενόμενο όφελος". Τελικά, η πολύχρονη χρήση τους και η εμπειρία μας οδήγησε στην υιοθέτηση της εγκατάλειψης της χρήσης των μονογραφικών σειρών.
Βέβαια, οι μονογραφικές σειρές (3.163 records) που δημιουργήθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2007 στο ΣΚΔΒ, θα διατηρηθούν, ενώ τα αναφερόμενα γι' αυτές στο newsletter του ΕΚΤ θα έχουν ιστορική μεν αξία για την πορεία του ΣΚΔΒ, αλλά και ίσως βοηθήσουν όποιον θέλει να εφαρμόσει διασυνδέσεις μονογραφικών σειρών.
Οι σειρές καταχωρούνται πλέον στο ΣΚΔΒ ΜΟΝΟ στο 225, με δείκτη 1_ π.χ. 225 1_ $a Μεγάλες Περιπέτειες της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας $fΚυρ. Ντελόπουλος $v2
Φυσικά, όσες δημόσιες βιβλιοθήκες το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διασύνδεση νέων βιβλιογραφικών εγγραφών με ήδη υπάρχουσες εγγραφές μονογραφικών σειρών ή να δημιουργήσουν νέες, αλλά σίγουρα από τις βιβλιογραφικές εγγραφές τους θα αφαιρεθούν τα πεδία 410 & 411 όταν θα επιλεγούν για εισαγωγή τους στος ΣΚΔΒ.
Σχετικές συνδέσεις:

2-- Descriptive Information Block: 225 SERIES

4-- Linking Entry Block: 410 Series - 411 SubSeries

Δεν υπάρχουν σχόλια: