Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 9XX-Τμήμα Εθνικής Χρήσης

Σε προηγούμενο Post είχαμε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τα απολεσθέντα τεκμήρια. Επειδή, το πεδίο 911 έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση των αντιτύπων και των βιβλιογραφικών εγγραφών θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό.
Σχετικές συνδέσεις: IFLA UBCIM: 9-- National Use Block
Το Τμήμα 9ΧΧ του UNIMARC περιέχει πληροφορίες που αφορούν τα  τοπικά δεδομένα κάθε βιβλιοθήκης.
Στο Τμήμα αυτό, το ΑΒΕΚΤ έχει συμπεριλάβει το Πεδίο 911 (custom πεδίο), στο οποίο καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν τα Αντίτυπα, το Δανεισμό και την Πρόσκτηση του αντιτύπου, ενώ σχετίζονται άμεσα με τις Ανταλλαγές δεδομένων (ImportExport.exe), την Διαχείριση Κατάστασης Αντιτύπων (Inventory.exe) και τα Στατιστικά (Statistics.exe).
Το πεδίο 911 επαναλαμβάνεται για τα στοιχεία κάθε αντιτύπου, που ταυτίζεται με τη συγκεκριμένη βιβλιογραφική εγγραφή. Αυτό μπορεί να σημαίνει
 • ότι έχει γίνει καταλογογράφηση ενός πολύτομου έργου στο συλλογικό τίτλο και δεν έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή εγγραφή για κάθε τόμο ή
 • ότι υπάρχουν πολλά αντίτυπα του ίδιου έργου.
*Από τα παρακάτω όσα είναι με έντονη κίτρινη γραφή έχουν ιδιαίτερη σημασία ή συνάφεια με τις εγγραφές του ΣΚΔΒ (π.χ. την εμφάνιση).

image
Ο Αριθμός Εισαγωγής πρέπει να είναι μοναδικός, και γι ' αυτό τα δεδομένα που εισάγονται στα υποπεδία 911_$a, 911_$b ελέγχονται από το σύστημα για τη μοναδικότητά τους. Κάποια αντίτυπα αν φέρουν τον ίδιο Αριθμό Εισαγωγής γίνονται αποδεκτά από το σύστημα μόνο αν ανήκουν σε διαφορετική Συλλογή ή Τμήμα.
$a = Αριθμός Εισαγωγής

 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται ο αριθμός εισαγωγής του αντιτύπου. Πρόκειται για το μόνο υποχρεωτικό υποπεδίο του πεδίου 911. Δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν στοιχεία στο πεδίο αν δεν υπάρχει αριθμός εισαγωγής.
 • Επιδέχεται αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (όχι μόνο αριθμούς)
 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η διόρθωση όταν το αντίτυπο είναι "χρεωμένο" ή "κρατημένο" ή "Μη διαθέσιμο"
$b = Συλλογή
 • Στο υποπεδίο αυτό μπορούν να πληκτρολογηθούν μέχρι τρεις χαρακτήρες οι οποίοι θα δηλώνουν τη συλλογή στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο αντίτυπο. Στο ΣΚΔΒ το μήκος του υποπεδίου έχει αυξηθεί για να είναι δυνατή η εφαρμογή ταύτισης εγγραφών με τις των βιβλιοθηκών-πηγών.
 • Επιδέχεται αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (όχι μόνο αριθμούς).
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά τα αλφαριθμητικά στοιχεία:
 • Οι πληροφορίες των υποπεδίων 911$_$a, b σχετίζονται άμεσα με το δανεισμό, την απογραφή υλικού και με τα εκτυπωμένα barcode των αντιτύπων.
 • Θα πρέπει τα αλφαβητικά στοιχεία που καταχωρούνται σ' αυτά τα υποπεδία να είναι ΠΑΝΤΟΤΕ στη γλώσσα που έχει επιλεγεί εξαρχής, ελληνική ή λατινική. Δυστυχώς συχνά δεν ακολουθείται αυτή η πρακτική, κυρίως όταν υπάρχει οπτική ταύτιση π.χ. το ΚΜ στο 911_$b-Τμήμα ή Συλλογή  μπορεί άλλες φορές να είναι λατινικό και άλλες ελληνικό.
Τα υποπεδία $a και $b στο ΣΚΔΒ:
 • Η πραγματική κατάσταση των αντιτύπων (status) των βιβλιογραφικών εγγραφών δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται στο Συλλογικό Κατάλογο. Η διαθεσιμότητα τους υπάρχει ΜΟΝΟ στους καταλόγους των επιμέρους βιβλιοθηκών. Στη βάση του ΣΚΔΒ υπάρχει καταχωρημένο μόνο ένα αντίτυπο βάσει του οποίου θα υπάρξει online συσχέτιση του με τα αντίτυπα των καταλόγων των επιμέρους  βιβλιοθηκών που διαθέτουν τις συλλογές τους στο διαδίκτυο.
 • το 911_$b αποτελεί το κατεξοχήν κωδικοποιημένο υποπεδίο στο ΣΚΔΒ που φέρει την πληροφορία κατοχής του κάθε αντιτύπου από συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, και έχει άμεση συνάφεια με την ταύτιση των εγγραφών, και την περιγραφική πληροφορία στο 911_$l-Γενικές Σημειώσεις π.χ.
911_$b: 81P  ===>>>  911_$l: Δ.Κ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΙΝΗΤΗ

$d = Barcode
 • Καταχωρείται ο γραμμοκώδικας imageτου αντιτύπου.
  Το υποπεδίο αυτό θα περιέχει δεδομένα μόνο στην περίπτωση που η βιβλιοθήκη κάνει χρήση γραμμοκώδικα (Barcode) ο οποίος δεν προέρχεται από τον αριθμό εισαγωγής της βιβλιογραφικής μονάδας. Σε άλλη περίπτωση το πεδίο αγνοείται.
 • Στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (απ' όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε)που χρησιμοποιούν το ΑΒΕΚΤ, οι πληροφορίες του γραμμοκώδικα προέρχονται από τον Αριθμό Εισαγωγής και το Συλλογή ή Τμήμα , οπότε και το συγκεκριμένο υποπεδίο $d δε χρησιμοποιείται.

 $n = Ταξιθετικό Σύμβολο
image
 • Καταχωρεί το ταξιθετικό (όχι ταξινομικό) σύμβολο του αντιτύπου.
 • Το υποπεδίο αυτό σχετίζεται άμεσα με τα στατιστικά κίνησης των αντιτύπων.
 • Δε συμπίπτει αναγκαστικά με το ταξινομικό Σύμβολο (676 ή 686)
 • Οτι πληροφορίες σχετικές μπορεί να υπάρχουν στο ΣΚΔΒ έχουν διατηρηθεί μετά από αυτόματη εισαγωγή τους στον Κατάλογο.

$o = Τοποθεσία
 • imageΚαταχωρείται η τοποθεσία που βρίσκεται το αντίτυπο και όποια περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με το αντίτυπο.
 • Οτι πληροφορίες σχετικές μπορεί να υπάρχουν στο ΣΚΔΒ έχουν διατηρηθεί μετά από αυτόματη εισαγωγή τους στον Κατάλογο.

 
$h = Αριθμός Μέρους
image Καταχωρείται ο αριθμός του τόμου που αντιστοιχίζεται με τον αριθμό εισαγωγής του συγκεκριμένου αντιτύπου.
 $i = Όνομα Μέρους
image Καταχωρείται ο τίτλος του τόμου.
Συνιστάται να ενημερώνεται πάντα στην αναγραφή πολύτομων ή πολυμερών τεκμηρίων, και όχι μόνο στις περιπτώσεις που σε πολύτομα έργα γίνεται μία αναγραφή για όλους τους τόμους.

$j = Χρόνος Έκδοσης
 • Καταχωρείται η χρονολογία imageέκδοσης του αντιτύπου (π.χ πολύτομα έργα για τα οποία έχει γίνει μία βιβλιογραφική εγγραφή).
 • Συνιστάται να ενημερώνεται πάντοτε π.χ. 1988 (2η έκδ.)

$k = Βιβλιοδεσία
 • Στο υποπεδίο αυτό imageπληκτρολογείται μία ένδειξη για το είδος δεσίματος του αντιτύπου.
 • Ότι πληροφορίες σχετικές μπορεί να υπάρχουν στο ΣΚΔΒ, έχουν διατηρηθεί μετά από αυτόματη εισαγωγή τους στον Κατάλογο.

$l = Γενικές Σημειώσεις
       image
 • Καταχωρούνται σημειώσεις που αφορούν το συγκεκριμένο αντίτυπο, που είναι αναγνώσιμες από το κοινό
 • Μην καταχωρείτε στο υποπεδίο 911_$l-Γενικές σημειώσεις serial numbers, key numbers λογισμικών! Είναι πληροφορίες που δεν πρέπει να δημοσιεύονται, και αν κρίνεται απαραίτητο να καταχωρηθούν, θα πρέπει να μπουν στο 911_$m-Σημειώσεις που δεν είναι αναγνώσιμες για το κοινό.
 • Στο ΣΚΔΒ δε διατηρούνται οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο 911_$l-Γενικες σημειώσεις από τις επιμέρους βιβλιοθήκες. Στο υποπεδίο αυτό καταχωρείται η επωνυμία της Βιβλιοθήκης-Πηγής που κατέχει το συγκεκριμένο αντίτυπο και σχετίζεται άμεσα με το υποπεδίο 911_$b (βλ. παραπάνω στο 911_$b)


$m = Σημειώσεις που δεν είναι αναγνώσιμες από το κοινό
   image

Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογούνται σημειώσεις οι οποίες δεν θα είναι προσβάσιμες στους χρήστες αφού δεν θα εμφανίζονται στον OPAC.

image
Οι πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία δανεισμού του αντιτύπου καταχωρούνται στα εξής υποπεδία:
 • $p = Δανείζεται
  Το μαρκαρισμένο πλαίσιο ελέγχου δηλώνει ότι το αντίτυπο δανείζεται.
 • $q = Ημέρες Δανεισμού
  Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογούμε το ανώτατο όριο ημερών που μπορεί να δανεισθεί το αντίτυπο. Αν δε δανείζεται θα πρέπει να εισαχθεί το "0".
 • Στο ΣΚΔΒ δεν έχει νόημα συμπλήρωσης. Η πραγματική πληροφορία υπάρχει στους καταλόγους των επιμέρους βιβλιοθηκών.

image
Οι πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία πρόσκτησης του αντιτύπου δεν έχουν νόημα συμπλήρωσης στο ΣΚΔΒ. Οι πραγματικές πληροφορίες υπάρχουν στους καταλόγους των επιμέρους βιβλιοθηκών. Ότι πληροφορίες σχετικές μπορεί να υπάρχουν στο ΣΚΔΒ έχουν διατηρηθεί μετά από αυτόματη εισαγωγή τους στον Κατάλογο.
$v = Στοιχεία Προμηθευτή
 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογούνται στοιχεία όπως το όνομα του προμηθευτή.
$y = Τιμή
 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται η τιμή του αντιτύπου σε δραχμές ή ευρώ, με αριθμητικούς χαρακτήρες.
$w = Παραστατικό
 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται ο αριθμός του τιμολογίου που κόπηκε για το συγκεκριμένο αντίτυπο.
$x = Ημερομηνία Έκδοσης
 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
$z = Πηγή Πρόσκτησης
 • Στο υποπεδίο αυτό πληκτρολογείται το όνομα της πηγής πρόσκτησης. Δηλαδή το όνομα της πηγής που χρηματοδότησε την αγορά ή το όνομα του δωρητή.

Τα παρακάτω υποπεδία δεν εμφανίζονται στον Κατάλογο, μόνον στον OPAC σε μορφή UNIMARC. Τα δεδομένα τους καταχωρούνται από το σύστημα.
$e = Ημερομηνία Εισαγωγής
 • Τα δεδομένα του καταχωρούνται από το σύστημα.
$r = Κατάσταση Αντιτύπου
 • Στο υποπεδίο αυτό εμφανίζεται η διαθεσιμότητα του αντιτύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: