Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 1XX-Κωδικοποιημένες πληροφορίες (Οδηγίες: 100 / Σημεία 17-35 )

                      
 • Υπάρχουν 3 μόνο θέσεις κωδικού επιδιωκόμενου κοινού
 • Προσοχή στην επιλογή κωδικού "a-Νεολαία, γενικά": χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι δυνατόν ή δεν έχουν επιλεγεί οι πιο εξειδικευμένοι κωδικοί
                     
 • Όσον αφορά τον κωδικό "k-Ενήλικες, σοβαρού περιεχομένου": χρησιμοποιείται σε εξειδικευμένα έργα που απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες αντίληψης και γνώσης από το κοινό π.χ. επιστημονικές, τεχνικές κλπ. μελέτες
 • Στα σημεία 34-35 προεπιλογή κωδικού της Γραφής του Τίτλου είναι ga (ελληνική), και επιλέγεται διαφορετικός κωδικός αλφαβήτου μόνο αν διαφοροποιείται από το αμιγώς ελληνικό. π.χ.        
 • Όταν η γραφή του τίτλου είναι σε περισσότερα από ένα αλφάβητα επιλέγεται ο κωδικός γραφής του πρώτου γράμματος της πρώτης λέξης του τίτλου (σύμφωνα με το εγχειρίδιο της IFLA):
  ba = Latin
  ca = Cyrillic
  da = Japanese - script unspecified
  db = Japanese - kanji
  dc = Japanese - kana
  ea = Chinese
  fa = Arabic
  ga = Greek
  ha = Hebrew
  ia = Thai
  ja = Devanagari
  ka = Korean
  la = Tamil
  ma = Georgian
  mb = Armenian
  zz = Other (και οι αριθμοί),
  π.χ.
           allo1
 • Στα σημεία 34-35 επιλέγεται το zz (=άλλο) όταν η γραφή του τίτλου περιέχει μόνο αριθμούς π.χ.
image
 • Αν ο τίτλος περιέχει αλφάβητο και αριθμούς επιλέγεται στο 100 στα σημεία 34-35 η γραφή του αλφαβήτου της πρώτης μη αριθμητικής λέξης π.χ.
allo
Οδηγίες για τα σημεία 8-16 του πεδίου 100 βλέπε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: