Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Στοιχεία εγγραφών του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών Η βάση “ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» στοχεύει να είναι ο ενοποιημένος συλλογικός κατάλογος με τα στοιχεία των καταλόγων των συλλογών όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών, ενώ η θεματολογία των συλλογών των βιβλιοθηκών της βάσης καλύπτει όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Παραθέτουμε μερικά γενικά στοιχεία του Καταλόγου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα:

Τύπος: Βιβλιογραφικός

Περιεχόμενο:

 • Δεδομένα έργων (βιβλίων, ανατύπων, οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.)

 • Δεδομένα αντιτύπων (ένα αντίτυπο ανά βιβλιοθήκη/συλλογή)

Συγκρότηση περιεχομένου:

 • Περιγραφή: τα ISBDs (International Standard Bibliographic Description), και οι Αγγλο‐Aμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης, AACR2 (Anglo‐American
  Cataloguing Rules, 2nd Ed., 1998)/AACR2

 • Θέματα: Θεματικές επικεφαλίδες ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (LC) και ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, στις οποίες όμως επικεφαλίδες έχουν γίνει οι ανάλογες προσαρμογές και επεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και να συμφωνούν με τους κανόνες καθιέρωσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των Αρχείων Καθιερωμένου Τύπου στο Συλλογικό Κατάλογο.

 • Ταξινομικά σύμβολα: το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY (DDC - Dewey Decimal Classification System), και τοπικά σύμβολα σε ένα μικρό μέρος των εγγραφών.

Εσωτερική διάταξη δεδομένων: το μορφότυπο UNIMARC (Universal MARC Format)

Εμφάνιση εγγραφών στην οθόνη: Συνοπτική, Πλήρης, UNIMARC

Μέγεθος βάσης:

 • Βιβλιογραφικές εγγραφές: πάνω από 37.000 (από τις οποίες περίπου 3.000 είναι εγγραφές μονογραφικών σειρών)
 • Αρχεία Καθιερωμένου Τύπου: πάνω από 104.000 εγγραφές

Ενημέρωση βάσης: Συνεχής

Διάθεση υλικού της βάσης: Οι Δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας

Πληρότητα καταλόγου: Σήμερα, η βάση περιλαμβάνει τμήμα των εγγραφών των κάτωθι Δημοσίων Βιβλιοθηκών:

 1. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
 2. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
 3. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
 4. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
 5. Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
 6. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου - Κινητή
 7. Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
 8. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργοy - Κινητή
 9. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερουπόλεως
 10. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
 11. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης"
 12. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών
 13. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου

Διάθεση βάσης online:

Δεν υπάρχουν σχόλια: