Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

ΤΜΗΜΑ UNIMARC: 3XX-Σημειώσεις (Οδηγίες)


Οδηγίες κατά πεδίο
Γενικές παρατηρήσεις:
Στο τμήμα 3XX του UNIMARC οι πληροφορίες καταχωρούνται, σύμφωνα με τους ISBD, στη γλώσσα καταλογογράφησης, ενώ μπορούν να αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή
  • Όταν υπάρχει η πληροφορία στα πεδία 0XX, 2XX και 5XX, δεν επαναλαμβάνεται η πληροφορία στα πεδία σημειώσεων
  • Στα πεδία 3XX δεν υφίσταται λόγος να μπαίνει τελεία (.) στο τέλος. Ο διαχωρισμός των πεδίων σημειώσεων προβλέπεται από το ίδιο το λογισμικό (ΑΒΕΚΤ).
  • Τα πεδία σημειώσεων είναι μη αναζητήσιμα (τουλάχιστον προς το παρόν) από το σύστημα ΑΒΕΚΤ, εκτός από τα πεδία περιεχομένων 327 και περίληψης 330 (θα πρέπει να "τρέξει" πρώτα η εφαρμογή Keyword330Script.exe)
  • Οι αναφορές σε Εγχειρίδιο UNIMARC έχουν σχέση με την ελληνική έκδοση της ΕΒΕ "Εγχειρίδιο UNIMARC. Επιμέλεια έκδοσης Brian P. Holt. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ.Δ. Μπώκος. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1993-1996. (2 τ.) ISBN 960-7060-06-7 (τ. 1), ISBN 960-7060-11-3 (τ. 2)."
  • Μην καταχωρίζετε στα πεδία σημειώσεων 3XX serial numbers, key numbers λογισμικών! Είναι πληροφορίες που δεν δημοσιεύονται, και αν κρίνεται απαραίτητο να καταχωρηθούν, θα πρέπει να μπουν στο 911_$m-Σημειώσεις που δεν είναι αναγνώσιμες για το κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: