Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007

Downloading εγγραφών σε ISO2709 και ΑΒΕΚΤ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των καταλογογράφων που χρησιμοποιούν το ΑΒΕΚΤ, όταν "κατεβάζουν" εγγραφές από βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν άλλα συστήματα, και όχι το ΑΒΕΚΤ, για την αυτοματοποίηση του υλικού τους.
Συνήθως, οι εγγραφές αυτές εμπεριέχουν και πεδία που δεν υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, στο ΑΒΕΚΤ ή αποτελούν custom πεδία που δεν υπάρχουν καθόλου στο UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 π.χ. 709, 852, 901, 909, 910, 960 κλπ.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή αυτών των εγγραφών με το υποσύστημα "Ανταλλαγή Δεδομένων" (ImportExport.exe), και θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτά τα πεδία. Αν δεν γίνει αυτή η επιλογή, η εγγραφή θα φέρει μαζί της ΚΑΙ αυτά τα ξένα πεδία, τα οποία
  • θα εμφανίζονται στην Αναζήτηση-Ανάκτηση
  • θα εμφανίζονται, επίσης, στον online κατάλογο, και
  • τέλος, θα είναι αδύνατον να απαληφθούν τα δεδομένα από αυτά, μέσα από το υποσύστημα "Κατάλογος" αφού δεν υπάρχουν καθόλου στο σύστημα ΑΒΕΚΤ.

Μερικά, μάλιστα από αυτά τα πεδία, δεν μπορούν ΟΥΤΕ να εξαιρεθούν γιατί δεν προβλέπονται στο ImportExport του ΑΒΕΚΤ π.χ. το πεδίο 709, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και κυρίως αν δεν υπάρχει εφαρμογή επεξεργασίας των εγγραφών σε ISO2709 (π.χ. MarcEditor2006), πριν την εισαγωγή τους στην κύρια βάση.

Για εγγραφές που "κατεβάζετε" από το Συλλογικό Κατάλογο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οι επιλογές στο υποσύστημα ImportExport του ΑΒΕΚΤ θα πρέπει να είναι:

  • Ο Τύπος Υλοποίησης ISO2709 UNIMARC, ενώ
  • Το Σύνολο Χαρακτήρων Custom gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: