Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2007

Τμήμα UNIMARC: 0XX - Οδηγίες καταλογογράφησης

Σχετικές συνδέσεις: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni0.htm

Στο τμήμα 0XX του UNIMARC οι πληροφορίες καταχωρούνται, σύμφωνα με τους ISBD, στη γλώσσα καταλογογράφησης, ενώ μπορούν να αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή.

010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ (ISBN)
 • Το έγκυρο ISBN, 10ψηφο ή/και 13ψηφο, καταχωρείται στο 010_$a, το οποίο πρέπει να έχει παύλεςΠροσοχή στο ψηφίο ελέγχου -X: πρέπει να είναι λατινικό κεφαλαίο (Με την τελευταία έκδοση του υποσυστήματος καταλογογράφησης του ΑΒΕΚΤ δεν επιτρέπεται η εισαγωγή μη κεφαλαίου λατινικού Χ - βλέπε παρακάτω)
 • Για καθ' όλα πανομοιότυπα αντίτυπα που διαφοροποιούνται μόνο ως προς το αν έχουν ή όχι ISBN: Δημιουργείται νέα, με ISBN ξεχωριστή εγγραφή, διαφοροποιημένη από μία ήδη υπάρχουσα εγγραφή πανομοιότυπου τεκμηρίου που δε φέρει ISBN, μόνο αν είναι όντως ή νέα ή αναθεωρημένη ή συμπληρωμένη κλπ. έκδοση (κυρίως αν είναι ευδιάκριτη αυτή η πληροφορία και η οποία θα καταχωρηθεί στο 205). Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρότι έχει εφαρμοστεί η χρήση του ISBN από το 1988, απαντώνται εκδόσεις με χρονολογία προγενέστερη, ενώ φέρουν ISBN (προφανώς πρόκειται για ανατύπωση - και όχι νέα έκδοση - παλαιοτέρων εκδόσεων, στις οποίες έχει προστεθεί από τον εκδότη ISBN)!
 • Στην περίπτωση που επιλέγεται μία μόνο εγγραφή, στο πεδίο "316-Σημείωση σχετική με το ανά χείρας αντίτυπο" καταχωρείται σχετική πληροφορία π.χ.
  316_$a Το αντίτυπο 21733-KM φέρει ISBN.
  Στο ΣΚΔΒ δε διατηρείται το υποπεδίο 316.
 • Το 13ψηφο ISBN υποστηρίζεται πλέον από το ΑΒΕΚΤ. Με το patch που διατέθηκε με την τελευταία έκδοσή του (5.501):
  α) Μπορεί να καταχωρηθεί και 10ψηφο και 13ψηφο ISBN.
  β) Το λανθασμένο ISBN καταχωρίζεται αυτόματα πάντα στο 010$z.
  γ) Δεν αποδέχεται καταχώριση ελληνικού Χ ως ψηφίο ελέγχου.
  δ) Προειδοποιεί για ενδεχόμενη διπλοεγγραφή όταν υπάρχει και άλλη εγγραφή ήδη στον Κατάλογο με το ίδιο ISBN, ή με ισοδύναμο 10ψηφο ή 13ψηφο.
-----------------------------------------------------------------------
 • Στο υποπεδίο 010_$b π.χ. (για μεμονωμένους τόμους και set πολύτομων έργων)
  $bset
  $bset of six vol.
 • Συνιστάται, για διευκόλυνση διαχείρισης των εγγραφών κατά την ανταλλαγή δεδομένων, να καταχωρείται πάντα το set (όχι "σετ") στα πολυμερή ή πολύτομα τεκμήρια
 • Στην περίπτωση μη άκυρου ISBN αλλά αποδιδόμενου σε πολλά μη πολυμερή αλλά ομοειδούς κατηγορίας τεκμήρια (π.χ. βιβλία για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ) να καταχωρείται το ορθό ISBN στο 010_$a, αλλά εδώ, στο 010_$b, να καταχωρείται ως set? (για να μην υπολογίζονται από τα αυτόματα συστήματα ως διπλοεγγραφές ως προς το ISBN)
 • Παραδείγματα καταχώρισης 010_$b:
  $bτ. 1
  $bτ. 2/3
  $bχαρτόδετο
-----------------------------------------------------------------------

 • Το υποπεδίο 010_$d δε χρησιμοποιείται από καμία δημόσια βιβλιοθήκη (τουλάχιστον προς το παρόν)
-----------------------------------------------------------------------
 • 010_$z: Λανθασμένο ISBN (άκυρο ISBN, ίδιο ISBN σε τελείως διαφορετικές εκδόσεις, ISBN κακεκτύπων κλπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: