Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007

Κριτήρια για την ταύτιση και επιλογή εγγραφών

Στις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην πολιτική περιγραφής του υλικού, στην απόδοση των ταξινομικών συμβόλων (σύστημα DEWEY ή τοπικά σύμβολα), ακόμη και στην ερμηνεία των βιβλιοθηκονομικών όρων, που όμως με τον καιρό αυτές οι διαφορές αμβλύνονται όλο και περισσότερο.
(Για τα προβλήματα αυτά, αλλά και την πορεία του ΣΚΔΒ, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, που παρουσιάστηκαν κατά την ημερίδα μας ¨Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι").

Η υφιστάμενη κατάσταση, όμως, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη διαχείριση ενός συλλογικού καταλόγου, και κυρίως στη διδικασία της ταύτισης και επιλογής των εγγραφών, και μάλιστα όταν αυτή στηρίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως συμβαίνει στο ΣΚΔΒ, και όχι στη χρήση αυτόματων υπολογιστικών συστημάτων και αλγορίθμων, αποτελεσματικά εφόδια για την ταυτοποίηση πολλαπλών εγγραφών, την αποφυγή των διπλών εγγραφών, καθώς και την ενημέρωση των νέων αντιτύπων στις ήδη υπάρχουσες εγγραφές. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ευρέως τέτοια συστήματα και στο ΣΚΔΒ, παράλληλα πάντα με την ανθρώπινη παρέμβαση (ούτως ή άλλως είναι αναγκαία αν συνεχίζουμε να επιδιώκουμε και ποιότητα στις εγγραφές μας). Ήδη, έχει ξεκινήσει δοκιμαστική εφαρμογή ταύτισης εγγραφών σε σχέση με το ISBN (ABEKTcheck), με άριστα αποτελέσματα.

Γι' αυτό το λόγο ήταν απαραίτητη εξαρχής η θέσπιση κριτηρίων ως προς την πληρότητα των εγγραφών και η αναγκαιότητα ορισμού των ελαχίστων επιπέδων των βιβλιογραφικών εγγραφών και της ενημέρωσης σημαντικών πεδίων του UNIMARC.

Αναπόφευκτη συνέπεια είναι η μη άμεση ένταξη εγγραφών στο ΣΚΔΒ. Βέβαια, η απόρριψη των ελλιπών εγγραφών, είναι πάντοτε προσωρινή, αφού αυτές επιστρέφονται με σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις στις βιβλιοθήκες-πηγές προς διόρθωση (η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από το 2007). Με την επαναποστολή αυτών των εγγραφών και μετά από σχετικό έλεγχο, τελικά θα εισαχθούν στη βάση του Συλλογικού Καταλόγου.

Απαιτείται, λοιπόν, η κάθε εγγραφή να είναι πλήρης, τουλάχιστον, στο περιγραφικό τμήμα (Τμήμα 2ΧΧ του UNIMARC), ενώ θα πρέπει να υπάρχει πληρότητα και στο 701, 711 και 712, με τα βασικά αντίστοιχα αναφερόμενα στοιχεία στο 2ΧΧ.
Συγκεκριμένα, για τις μονογραφίες απορρίπτονται από το ΣΚΔΒ οι εγγραφές:
 • με κεφαλαία τα δεδομένα, τουλάχιστον στα βασικά πεδία (2ΧΧ)
 • χωρίς 911 (=Αντίτυπα)
 • χωρίς 210(=Δημοσίευση, Διάθεση κλπ.)
 • χωρίς 210_$a (=Τόπος Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ.)
 • χωρίς 210_$c (=Όνομα Εκδότη, Διαθέτη, κτλ ή χωρίς 210_$g (=Όνομα Κατασκευαστή)
 • χωρίς 210_$d (=Χρόνος Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ)
 • χωρίς 215 (=Φυσική Περιγραφή)
 • χωρίς 215_$a (= Ειδικός Προσδιορισμός Υλικού και Έκταση της Βιβλιογραφικής Μονάδας)
 • χωρίς 215_$d (=Διαστάσεις)
 • χωρίς 676 ή 686 (=Ταξινομικοί αριθμοί ή τοπικά σύμβολα)
 • χωρίς 712, παρότι υπάρχουν δεδομένα στο 210_$c (εκτός αν 210_c [χ.ό.])
 • χωρίς 701 ή/και 711, παρότι υπάρχoυν δεδομένα στο 200_$f ή 200_$g

Δεν υπάρχουν σχόλια: