Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων - Οδηγίες καταλογογράφησης

(κινηματογραφικές ταινίες, διαφάνειες, μαγνητοσκοπήσεις, διαφημίσεις)
Βιντεοκασέτες VHS, DVDs, VCDs, SVCDs, slides
RECORD LABEL
Τύπος εγγραφής: Υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων
Βιβλιογραφικό επίπεδο: Μονογραφία
Ιεραρχικό επίπεδο (συνήθως – σπάνια απαντώνται οι άλλες επιλογές): Απροσδιόριστη ιεραρχική σχέση ή Δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση
Επίπεδο Κωδικοποίησης: πλήρες επίπεδο
Τύπος περιγραφικής καταλογογράφησης: η εγγραφή είναι σε πλήρες επίπεδο ISBD

UNIMARC Minimal Level Record
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid4.html
M = Mandatory (for all minimal level records) (=υποχρεωτικό)
A = mandatory if Applicable (to the item being catalogued)

Projected Material
101 Language of the Work A
additional subfield: $j Language of subtitles [Moving Image items] A
115 Coded Data Fields: Visual Projections, Video-recordings, and Motion Pictures A
$a/0 Coded data - general / Type of material M

Πεδία ή υποπεδία σημαντικά για την καταλογογράφηση υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων

100 (θέση 8-16) i-μονογραφία με χρονολογία κυκλοφορίας και χρονολογία παραγωγής
101_$j Γλώσσα υποτίτλων
200_$b Γενικός προσδιορισμός υλικού (μαγνητοσκόπηση, διαφάνεια, κλπ.)
215 Φυσική περιγραφή
304 Πηγή κύριου τίτλου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
322 Σημείωση τίτλων (credits)
323 Σημείωση συμμετοχών (cast)
606 Form subdivisions (SVCDs*, Βιντεοδίσκοι* κλπ.)

 

Δείτε:

  1. Πεδία UNIMARC που χρησιμοποιούνται στο ΣΚΔΒ (με παραδείγματα)

Χρήσιμες συνδέσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: