Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007

Ηλεκτρονικοί πόροι - Οδηγίες καταλογογράφησης

Κύριο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών πόρων είναι ότι απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.Computer data - Computer numeric data - Computer census data - Computer survey data - Computer text data - Computer bibliographic database - Computer journal(s) - Computer newsletter(s) - Computer document(s) - (e.g., letters, articles) - Computer image data - Computer representational data - Computer map(s) data - Computer sound data - Computer font data - Computer program(s) - Computer utility program(s) - Computer application program(s - ) - Computer CAD program(s) - Computer database program(s) - Computer spreadsheet program(s) - Computer word processor program(s) - Computer desktop publishing program(s) - Computer game(s) - Computer system program(s) - Computer operating system program(s) - Computer programming language(s) - Computer retrieval program(s) - Computer data and program(s) - Computer interactive multimedia - Computer online service(s) (e.g., bulletin boards, discussion groups/lists, worldwide web sites)

RECORD LABEL

 • Τύπος εγγραφής: Ηλεκτρονικοί πόροι

 • Βιβλιογραφικό επίπεδο: Μονογραφία
 • Ιεραρχικό επίπεδο (συνήθως – σπάνια απαντώνται οι άλλες επιλογές): Απροσδιόριστη ιεραρχική σχέση - Δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση

 • Επίπεδο Κωδικοποίησης: πλήρες επίπεδο
 • Τύπος περιγραφικής καταλογογράφησης: η εγγραφή είναι σε πλήρες επίπεδο ISBD


  Π.χ. Ετικέτα Εγγραφής: 01134nlm 2200241 450

UNIMARC Minimal Level Record
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid4.html

M = Mandatory (for all minimal level records) (=υποχρεωτικό)
A = mandatory if Applicable (to the item being catalogued)

Computer Files


135 Coded Data Field: Computer Files A
$a/0 Coded data for computer files / Type of computer file Μ
230 Material Specific Area: Computer Files A
$a Designation and extent of file M
Πεδία ή υποπεδία σημαντικά για την καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πόρων

 • 135 Πεδίο κωδικοποιημένων δεδομένων: Ηλεκτρονικές πηγές

 • 200_$b Γενικός προσδιορισμός υλικού (ηλεκτρονικός πόρος)

 • 215 Φυσική περιγραφή (ΜΟΝΟ για τα τοπικής πρόσβασης μέσα)

 • 230 Ειδική περιοχή υλικού: Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής πηγής τύπος και έκταση του αρχείου (απαραίτητο για τα απομακρυσμένα αρχεία)

 • 304 Πηγή κύριου τίτλου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

 • 336 Σημείωση τύπου ηλεκτρονικής πηγής

 • 337 Σημείωση απαιτήσεων συστήματος

 • 606 Form subdivisions (DVD-ROMs*, Δισκέτες* κλπ.)

 • 856 Ηλεκτρονική θέση και πρόσβαση

Δείτε:

ΠΗΓΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: